Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Odborné články

Odborné články

Oficiální stanovisko Asociace českých a slovenských zinkoven k životnosti zinkových povlaků

 Životnost zinkového povlaku ocelových konstrukcí a výrobků je doba, po kterou povlak plní svou ochrannou funkci do první obnovy. Pro běžná korozní prostředí, vyskytující se na území střední Evropy, je první obnova vhodná, pokud součet místních bodů a ploch s viditelným prorezivěním a odkorodováním povlaku až...

18.1.2016 | Celý článek >

Nová kniha Žárové zinkování je již k dispozici

Kniha Žárové zinkování autorů Ing. Vlastimila Kuklíka, Ph.D. a Ing. Jana Kudláčka, Ph.D. je již vytištěna a několik dnů je k dispozici všem zájemcům o technologii žárového zinkování. Autory publikace Žárové zinkování vedla k jejímu vypracování skutečnost, že mezi česky psanými publikacemi věnovanými tématice nanášení p...

24.4.2014 | Celý článek >

Zinkování a udržitelná výstavba

Cílem této přednášky je pomoci architektům, projektantům a jejich zákazníkům při rozhodování o tom, jak použít pozinkovanou ocel v kontextu udržitelné výstavby. K tomu by jim měla dopomoci nová publikace, kterou připravila Evropská asociace žárových zinkoven (EGGA) a kterou v této přednášce trochu přiblížím....

1.3.2010 | Celý článek >

Žárové zinkování v ČR a na Slovensku 1999 - 2007

Obsahem tohoto příspěvku je vývoj situace na trhu protikorozních ochran kovů (dále už jen PKO) s podrobným zaměřením na žárové zinkování. Hovořit se zde bude nejen o celkovém množství pozinkované oceli v ČR a na Slovensku, ale také se zde dozvíte, jaký vývoj byl u jednotlivých skupin výrobků dle jejich dalšího užití. V...

28.2.2010 | Celý článek >

Vliv technologie žárového zinkování na vlastnosti žárově zinkovaných ocelí

Ploché vzorky vyrobené ze čtyř typů oceli byly mořeny, odmaštěny, namáčeny v lázni tavidla a žárově zinkovány s cílem stanovit, jaký mají jednotlivé technologické operace vliv na mechanické, křehkolomové a strukturní vlastnosti testovaných značek ocelí.  ...

28.2.2010 | Celý článek >

Studium povlaku žárového zinku na mikrolegované oceli S355MC

Ploché vzorky vyrobené z mikrolegované oceli S355MC byly žárově zinkovány s cílem stanovit, jaký vliv má doba ponoru na výsledné mechanické vlastnosti oceli a na morfologii a tloušťku povlaku žárového zinku.  ...

28.2.2010 | Celý článek >

Hodnocení tvařitelnosti povlaku zinku

Žárově pozinkované vzorky za tepla válcovaného pásu tloušťky 2 mm s obsahem křemíku od 0,027 do 1,05 % byly laboratorně válcovány za studena (celková poměrná deformace dosáhla 10 až 50 %). Po tomto zpracování byl hodnocen vliv velikosti deformace za studena a obsahu křemíku na tloušťku a charakter vrstvy zinku.  ...

28.2.2010 | Celý článek >

Žárové zinkování ponorem - Základní informace pro uživatele

Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek....

4.11.2006 | Celý článek >