Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Seznam členů asociace -> Asociace korozních inženýrů, z.s.

Asociace korozních inženýrů, z.s.

Obor činnosti: nezisková organizace, která sdružuje pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Posláním AKI je šířit povědomí o korozi a protikorozní ochraně, propagovat obor u odborné i laické veřejnosti a provozovat vzdělávací, poradenskou a expertní činnost. AKI a její členové jsou zároveň členy Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a Mezinárodní korozní rady (ICC).

HomePage: http://www.aki-koroze.eu

Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

Telefon: +420 220 444 275

Fax: +420 220 444 400

E-mail: aki@vscht.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Zařazeno v kategoriích: