Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> Vladimír Kučera laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2020

Vladimír Kučera laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2020

Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry. 

Vladimír Kučera laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2020

 Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2020 je Ing. Vladimír Kučera, CSc. Zabývá se zejména atmosférickou korozí a vlivem klimatických parametrů a znečištění ovzduší na technické materiály a objekty kulturního dědictví. Společně s E. Mattssonem, Ch. Leygrafem, J. Tidbladem, I. O. Wallinderovou a D. Thierrym tvoří celosvětově uznávanou skupinu výzkumníků, která v posledních desetiletích pomohla zařadit dříve opomíjenou atmosférickou korozi mezi plně etablované obory korozního inženýrství a vědy.

K hlavním výzkumným aktivitám dr. Kučery patří:

      Studium vlivu znečišťujících látek jako jsou SO2, NOx, HNO3, O3 a prachové částice na korozi a degradaci kovových a nekovových stavebních materiálů.

      Zavedení konceptu „dose-response“ funkcí pro odhad vlivu klimatických parametrů na rychlost degradace materiálů v atmosféře. Tento koncept byl později zakomponován do několika mezinárodních norem.

      Použití elektrochemických metod v atmosférických podmínkách, a to jak pro studium mechanismů, tak i pro monitoring koroze.

      Vliv pH na degradaci materiálů v atmosféře a v půdě.

      Mapování korozní agresivity atmosfér.

      Perforační koroze lemových spojů automobilových karosérií a její predikce na základě urychlených zkoušek a zkoušek v reálných prostředích.

Vladimír Kučera je absolventem VŠCHT Praha, kde se také korozi začal věnovat v rámci své disertační práce. Od roku 1970 působil ve Švédském korozním institutu ve Stockholmu, kde se stal vedoucím výzkumu. Založil a mnoho let sloužil jako předseda programu ICP Materials pod hlavičkou Organizace spojených národů (OSN). Cílem programu je sledovat vliv znečištění ovzduší na korozi materiálů v globálním měřítku. Od Mezinárodní korozní rady (ICC) obdržel v roce 2008 cenu Marcela Pourbaixe za podporu mezinárodní spolupráce na poli koroze.

Vladimír Kučera vždy aktivně spolupracoval s českými korozními inženýry a vědci. Řadě českých kolegů umožnil účast v evropských a celosvětových projektech a dlouhodobé stáže.

Cena bude Vladimíru Kučerovi předána během 23. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 21. října 2020.

Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských korozníků získat světově silnou pozici. V minulých letech obdrželi Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák, Ing. Robert Bartoníček, profesor Vladimír Číhal a Ing. Petr Szeląg.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurz Korozní inženýr. 
Bookmark