Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> Seminář Žárové zinkování ve stavebnictví

Seminář Žárové zinkování ve stavebnictví

AČSZ ve spolupráci s Českou asociaci ocelových konstrukcí (ČAOK) pořádají seminář na téma Žárové zinkování ve stavebnictví. Seminář se bude konat dne 18.3.2014 v hotelu IBIS v Plzni (www.hotelibisplzen.cz a všichni zájemci o exkurzi do pozinkovny mohou navštívit pozinkovnu společnosti MEA Meisinger, s.r.o. Plzeň.
Program semináře: 8:00 – 8:30 Registrace 8:30 – 8:35 Žárové zinkování v komerčních zinkovnách – lektor Ing. Petr Strzyž (krátký animovaný snímek podává základní informace o žárovém zinkování v komerčních zinkovnách) 8:35 – 9:35 Navrhování a provádění součástí pro žárové zinkování – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (vysvětlení specifického způsobu nanášení povlaků žárového zinku, nutnost přizpůsobit tomu konstrukční řešení a kvalitní řemeslné provedení dílců určených k pozinkování) 9:35 – 10:15 Tvorba povlaku žárového zinku – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (metalurgický proces nanášení povlaků žárového zinku při nízkoteplotním nebo vysokoteplotním zinkování, vliv chemického složení substrátu a zinkové lázně na vlastnosti povlaku) 10:15 – 10:55 Morfologie povlaků žárového zinku – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (základní informace o drsných strukturách povlaků a o odlišnostech v odstínech povlaků, příčiny a případná preventivní opatření 10:55 – 11:10 přestávka 11:10 – 11:45 Povlak na pálených plochách – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (odlišná kvalita povlaku naneseného na neupravené plochy pálených řezů, příčiny a opatření pro předcházení vadám povlaku 11:45 – 12:25 Termika procesu žárového zinkování – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (příčiny vzniku trhlin na žárově zinkovaných dílcích, pravidla pro vyloučení rizika LMAC (Liquid Metal Assisted Cracking), směrnice DASt 022) 12:25 – 12:50 Protikorozní ochrana zinkovým povlakem a životnost – lektor Ing. Vlastimil Kuklík (princip ochrany zinkem (bariéra, pasivace, katodická ochrana), korozní agresivity atmosfér, stanovení životnosti povlaku) 12:50 – 13:15 Duplexní systém – lektor Ing. Petr Strzyž (synergické účinky kombinace zinkového povlaku s organickým nátěrem, vysoká účinnost tohoto protikorozního systému) 13:15 – 13:30 Žárové zinkování v architektuře – lektor Ing. Petr Strzyž (nejzajímavější stavby s aplikací žárového zinku u nás i ve světě) 13:30 – 14:00 oběd 14:00 – 14:20 MEA Meisinger, s.r.o. Plzeň – lektor Jaroslav Kimmel (představení společnosti a informace k průběhu exkurze) 14:30 – 15:30 Exkurze do pozinkovny společnosti MEA Meisinger, s. r. o. Plzeň (Domažlická 180, Plzeň) Všichni zájemci o účast na semináři, kontaktujte kancelář asociace, bude Vám zaslána přihláška.
Bookmark