Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> Ohlédnutí za 20. konferenci žárového zinkování

Ohlédnutí za 20. konferenci žárového zinkování

Pro letošní jubilejní 20. konferenci žárového zinkování nebyla Praha, jako místo konání, vybrána náhodou. V Praze byla asociace oficiálně založena a Praha byla také hlavním městem společného státu, kde se provozovaly a provozují české a slovenské zinkovny. Od 7. do 9. října 2014 bylo pro více než stovku účastníků v hotelu NH Prague přichystáno symbolických dvacet přednášek, třináct vystavujících se firem, společenský večer a prohlídka Prahy s jízdou v historické tramvaji. Součástí konference byla také valná hromada AČSZ, na které členové asociace volili nové předsednictvo a kontrolní komisi.
Účastníci jubilejní 20. konference ŽZ si na úvod připomněli první setkání a schůzky, které vyústily ve vznik dnešní asociace a v pořádání odborných konferencí žárového zinkování. Po tomto připomenutí historie se už pak všichni věnovali hlavně aktuálním tématům a problémům, kterými se obor žárového zinkování momentálně zabývá a které ho v nejbližší době čekají. Mezi taková nejaktuálnější témata se dá zařadit CE značení ocelových konstrukcí dle normy EN 1090, o kterém hovořil jak ředitel Evropského sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) – Murray Cook, tak i zástupce skupiny Wiegel Group – Thomas Happle. Tímto tématem se intenzivně již delší dobu zabývala jak EGGA, tak i AČSZ a Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), aby členové AČSZ i ČAOK před datem 1.7.2014, kdy CE značení pro zhotovené ocelové konstrukce vstoupilo v platnost, měli dostatek informací a byli připraveni. Mezi významné hosty konference patřili kromě ředitele EGGA také zástupce International Zinc Association (IZA) - Mik Gilles a prezident polské asociace žárového zinkování (PTC) - Jacek Zasada. Konference se zúčastnilo 105 účastníků, 35 účastníků bylo ze zemí mimo ČR a SR. Z devatenácti přednesených přednášek (jedna přednáška nebyla přednesena z důvodu nemoci) bylo deset přednášek zahraničních. Třináct firem prezentovalo své výrobky, technologie a odborné vědomosti formou reklamních stolků a bannerů. Konferenční den zahájil Jozef Lesay, který jako viceprezident AČSZ po abdikaci prezidenta AČSZ Libora Černého plnil povinnosti prezidenta asociace. Konferenční den ukončil nově zvolený prezident asociace Michal Lesay. Konference AČSZ je pravidelně zahajována valnou hromadou asociace, která je pouze pro členy asociace. Součástí letošní valné hromady AČSZ byly volby do předsednictva a kontrolní komise. Pro nové tříleté funkční období bylo zvoleno předsednictvo AČSZ ve složení: prezident AČSZ Michal Lesay (ZIN s.r.o. Hronský Beňadik), viceprezident AČSZ Radovan Malík (Wiegel Žebrák žárové zinkování s.r.o.) a členové Vladimír Lamlech (Elektrovod Žilina, a.s.), Jaroslav Štěpán, (ACO Industries k.s. Přibyslav) Richard Toman (ArcelorMittal Ostrava a.s.) a Pavel Váňa, (Ekomor, s.r.o. Frýdek-Místek). Novým předsedou kontrolní komise se stal Karel Mec, (Ekomor, s.r.o. Frýdek-Místek) a členy Václav Hanzelín (HBB s.r.o Bezdružice) a Tomáš Truxa (Apollo Metal, spol. s r.o. závod Brniště). Za spokojenost účastníků, zdárný průběh celé akce a milé dárky je potřeba poděkovat generálnímu partnerovi konference, společnosti Ekomor s.r.o., Frýdek – Místek a sponzoru společenského večera, společnosti Teplotechna průmyslové pece spol. s r.o. Olomouc, kteří udělali vše pro to, aby všichni účastníci konference odjížděli s pocitem, že příští rok se opět chtějí na konferenci ŽZ, pořádanou AČSZ, vrátit. Neméně je třeba poděkovat všem přednášejícím, kteří svými příspěvky přispěli k vysoké odborné úrovni konference. V příloze příštího čísla časopisu Konstrukce naleznete výběr několika přednášek letošní konference. Zájemci o zakoupení sborníku přednášek této nebo předchozích konferencí mohou kontaktovat kancelář AČSZ na info@acsz.cz. Již dnes jste zváni na 21. konferenci žárového zinkování 2015, která se bude konat na Slovensku!
Bookmark