Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> FK system – povrchové úpravy, s.r.o. laureátem Ceny Asociace korozních inženýrů za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020

FK system – povrchové úpravy, s.r.o. laureátem Ceny Asociace korozních inženýrů za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020

 Posláním Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je podporovat aktivity snižující korozní ztráty šířením informací, předáváním znalostí a zvyšováním všeobecného povědomí o důležitosti a možnostech protikorozní ochrany. Minimalizace korozních ztrát do značné míry souvisí se všeobecnou dostupností špičkových prostředků korozní ochrany a informovaností o nich. AKI proto uděluje každoročně Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany firmám, podnikatelům a inovátorům se sídlem v České republice nebo na Slovensku za zavedení nového výrobku, postupu nebo služby s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů.

 Cena AKI za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany za rok 2020 byla udělena firmě FK system – povrchové úpravy, s.r.o. za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích. Tento počin, unikátní rozsahem a kompletním financováním ze soukromých zdrojů, vede k výraznému navýšení kapacity povrchových úprav uhlíkových a korozivzdorných ocelí a možnosti povrchových úprav větších celků. Vzhledem k důležitosti optimálního počátečního stavu povrchu zejména pro životnost výrobků z korozivzdorné oceli má tento počin potenciál přispět k rozvoji protikorozní ochrany v České republice.

Projekt vznikl na půdě bývalého farmaceutického areálu na severu Brna v městské části Řečkovice. Celý areál má rozlohu 10 700 m², výrobní haly tvoří kompaktní celek o celkové ploše 6 770 m².
Projekční příprava a plánování trvalo cca 3 roky. Intenzivně se na projektu začalo pracovat v letech 2016 a 2017. Počátkem roku 2018 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a technologií. Vlastní stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 a stavba byla dokončena v září 2019. V říjnu 2019 byl zahájený zkušební provoz a v březnu 2020 proběhla úspěšná kolaudace.
Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Moravostav Brno a.s. a PS BRNO, s.r.o. a technologii moření, likvidace odpadních vod a čištění vzduchu dodala firma EKOMOR, s.r.o.
Hlavní činností společnosti je provádění moření a pasivace korozivzdorných a uhlíkových ocelí. Není proto divu, že srdcem celého areálu jsou mořírny. Prostory pro úpravu korozivzdorných a uhlíkových ocelí jsou stavebně odděleny stejně jako postřikový box pro moření nadrozměrných dílů.
Ponorná mořírna korozivzdorných (nerezových) ocelí je projektována pro 6 mořicích van o celkovém objemu lázní až 270 m³. V současnosti jsou instalovány 4 vany, z nichž největší má rozměry 12,5 × 2 × 2 metry. Dále jsou k dispozici stejně velké vany pasivační a vana oplachová. Postřikový box pro moření nadrozměrných dílů má rozměry 20 × 8 × 8 metrů a pro moření konstrukcí z uhlíkových ocelí je k dispozici vana o rozměrech 17 × 2 × 2 metry.
Pro provádění mechanických povrchových úprav, především tryskání nerezových povrchů balotinou, je pro zákazníky připraveno 5 tryskacích boxů, jejichž chod zajišťuje výkonná kompresorová stanice. Zatím jsou v provozu 3 tryskací komory o délkách 18, 14 a 11 metrů.
V rámci celé střední Evropy je projekt ojedinělý nejen svým rozsahem, ale také technologickým zázemím, pracovními podmínkami, vybavením a kapacitou. Konstrukce a vybavení výrobní haly jsou chráněny proti negativním účinkům kyselých vod a výparů. Speciální vzduchotechnika zajišťuje odvod kyselých exhalací do absorbérů, kde probíhá jejich neutralizace. Díky inteligentnímu řízení tohoto systému, vyhřívání van a vytápění interiéru je vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance firmy.
V intencích odpadového hospodářství, environmentálních cílů společnosti a požadavků na ekologickou likvidaci odpadních vod byla vybudována moderní neutralizační stranice se dvěma reaktory na zpracování kyselých odpadních vod. Zkušební provoz prokázal, že extrémně přísné limity pro čištění oplachových vod a vzduchu budou dodrženy.
Cena bude zástupci firmy FK system – povrchové úpravy, s.r.o. předána během 23. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 21. října 2020 v Táboře.
Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany uděluje každoročně Cenu Milana Pražáka osobnostem s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti koroze a cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurz Korozní inženýr.
Bookmark