Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> 48 . konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

48 . konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

 Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot ČR, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů, pracovníky i majitele lakoven, galvanizoven, zinkoven a smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, zásobování, výrobce/distributory a uživatele nátěrových hmot, výrobce/distributory aplikační techniky, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky kontrolních orgánů, odborných škol a další zájemce.

Akce slouží jako ŠKOLENÍ v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrch. úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.
Materiály z konference budou ve sborníku v elektronické formě, který má přiřazeno číslo ISBN.
 
PROGRAM:
16. 3. 2022 registrace           8:00 - 9:00 hod.
                   zasedání            9:00 - 16:00 hod.
                   diskuzní večer  18:00 – 22:00 hod.
 
17. 3. 2022 registrace           8:00 - 9:00 hod.
                   zasedání            9:00 – 12:00 hod
                   pro zájemce odpoledne exkurze konec do 16:00 hod
 
Čestné předsednictvo konference: prezident ČSPÚ Ing. Obr, CSc. zástupce AKI ředitel AČSZ Ing. Strzyž
 
16. března 2022
 
Předseda zasedání: Ing. L. Obr, CSc.
• Hygienické limity v pracovním prostředí (včetně novinek a problematiky Cr). M. Hornychová, Státní zdravotní ústav
• Ekologická předúprava Kluthe. K. Obroučková, Kluthe CR
• Olej a nečistoty v procesu odmašťování. P. Čepelák, Ekomaziva
• Použití maskovacích dílů ze silikonu v oblasti povrchových úprav. T. Flekna, Silroc CZ
• Praktické zkušenosti při projektování a návrhu čistění odpadních vod z vybraných provozoven povrchových úprav. J. Telek, ASIO TECH
• Podmínky používání látek podléhajících povolení. J. Taitlová, Medistyl
• Průmyslové odsávání / snižování emisí TZL. M. Krejčíř, Herding, Technika životního prostředí
• Ventilátory pro povrchové úpravy. P. Čermák, Ziehl-Abegg
• PosiTector – modulární systém pro kontrolu povrchových úprav. L. Keller, TSI System
• Ekonomika tryskání. P. Koval, Wista
 
Polední přestávka 12:30 – 13:30 hod.
 
Předseda zasedání: Ing. K. Kreislová, Ph.D.
• Tamponový pokov a jeho použití. L. Obr, ČSPÚ
• Životnost a funkčnost elektrických ohřívačů galvanických lázní. A. Sedlmayer Szelcsányi, Backer Eltop
• Robotické práškové lakování. V. Med, WAtech
• Povrchové ochrany kovů a betonů s využitím kompozitních materiálů BELZONA. J. Holub, Strojconsult Litvínov
• Zkušenosti s nátěrovým systémem EvoKure. J. Sliž, Lankwitzer
• Odvození korozní agresivity pro volbu PKO. K. Kreislová, SVÚOM
• CUI (koroze pod izolací) – skrytá hrozba. Ch. Auner, Rembrandtin
• Povrchové úpravy velkorozměrových ocelových výrobků včetně likvidace emisí VOC. K. Hromek, HK ENGINEERING
• Kurzy Korozní inženýr a Korozní technik Asociace korozních inženýrů. A. Knaislová, AKI
• Diskuze do 16:00 hod.
 
17. března 2022
 
Předseda zasedání: Ing. P. Strzyž
• Pozinkovaná ocel – řešení pro cirkulární ekonomiku. P. Strzyž, AČSZ
• Vliv stavu povrchu a povrchové kontaminace na ochrannou funkci nátěrových systémů. V. Šefl, Technopark Kralupy VŠCHT
• Objasnění příčin rozdílného a nežádoucího zabarvování bílých plast. oken. profilů bytového domu v Praze. L. Mindoš, SVÚOM
• Anodická oxidace slitin hliníku – modifikace procesu TSA přídavkem aditiv. E. Šrámková, V. Záliš, VZLÚ
• Hodnocení jednosložkového nátěrového systému v průběhu jeho životnosti. H. Geiplová, P. Fialová, SVÚOM
• Porézní anorganické povlaky plněné polymery. M. Mészáros a kol. a D. Radotínský a kol., SVÚM, Technopark Kralupy VŠCHT
• Diskuze a závěr do 12:00 hod.
 
EXKURZE:
do firmy LATECOERE Czech Republic s.r.o. v Praze 9. Počet účastníků bude omezen!
Doprava: vlastním autem nebo MHD (městskou hromad. dopravou v doprovodu organizátora; autobus MHD staví přímo u hotelu cesta s 1 přesedáním 45 min); po exkurzi zpět stejně nebo na nejbližší metro C stanice Letňany.
Bookmark