Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> 34. konference Projektování a provoz povrchových úprav 2008

34. konference Projektování a provoz povrchových úprav 2008

Ve dnech 5. - 6. března 2008 proběhne v pražském hotelu Pyramida tradiční mezinárodní konference, pořádáná PhDr. Zdeňkou Jelínkovou, CSc. AČSZ se pravidelně účastní této akce nejenom přednáškou, ale má také čest moderovat 2.den konference. Obou těchto úkolů se pravidelně ujímá president AČZ - Ing.Libor Černý, Ph.D. Téma jeho přednášky bude "Žárové zinkování mikrolegované oceli S355MC". Zájemci o vyslechnutí této přednášky najdou přihlášku v přiloženém souboru a program celé konference v textu níže.

 P R O G R A M

5. března 2008:
8:00 – 9:00 hod. REGISTRACE
9:00 hod. ZAHÁJENÍ

Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
prezident AVNH ČR Ing. T. Jelínek
prezident AČZ Ing. L. Černý Ph.D.

Předseda zasedání: Prof.Ing.P. Novák, CSc.
1) Zahájení.
2) Druhy koroze kovů. Prof. Ing. P. Novák, CSc., VŠCHT Praha
3) Inovácia v oblasti predúprav - Bonderite NT. Mgr. J. DUCHOŇ, Henkel SK+ČR
4) Nové nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci.Bc. P. MOTYČKOVÁ, MZd
5) Možnosti recyklace organických rozpouštědel. Ing. M. ŠIŠPEROVÁ, Gamin
6) Legislativní nástroje ke snižování emisí těkavých organ. látek. Ing. P. VODIČKA, MŽP
7) Protirozstřikový přípravek Simple Green 4v1. Ing. Č. HUŠEK,Liberty-Top-Tech
8) Nařízení ES - REACH a návrh GHS (globálně harmoniz. systém).MUDr. Z. Trávníčková, CSc., SZÚ.

Diskuze do 12:30 hod.
Polední přestávka 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání: Ing. M. MAXA, AVNH ČR
9) Povrchová ochrana kovových materiálů. Prof. Ing. P. Kalenda, CSc., Ústav polymerních materiálů Univerzita Pardubice
10) Inovativní řešení problematiky v oboru úpravy povrch. ploch.Ing. J. REISINGER, Eisenmann
11) Nové možnosti polyuretanových nátěr. hmot při sériovém lakování dopravních prostředků. Ing. J. SKOUPIL, Synpo
12) Problematika a prevence smetivosti v technol. zařízeních lakoven. Mgr. T. Franěk, Kaf-Clean Service
13) Využití opravárenských technologií povrch. úprav ve výrobním procesu. Ing. M. Košťál, AutolakyMikos
14) Torbo® systémy na tryskání zvlhčeným abrasivem. Ing. L. Janča, dsts
15) Technologie povrchových ochran velkých svařenců.Ing. M. Laciný, Steng
16) Povlakování technickými plasty. Ing. M. kORTUS, Technicoat
17) Přístroje pro měření drsnosti povrchů. M. MINAŘÍK, Prima Bilavčík
18) Provoz zařízení povrchových úprav - legislativa a praxe. Ing. F. Tymich

DISKUZE do 16:30 hod.
Společenský večer - pro předem přihlášené

6. března 2008:
8:00 – 9:00 hod. REGISTRACE
9:00 hod. ZAHÁJENÍ

Předseda zasedání: Ing. L. Černý, Ph.D., AČZ
1) Zahájení.
2) Korozní chování plazmově nanášených hliníkových vrstev. Ing. M. PAZDEROVÁ, Ph.D., VZLÚ
3) Monitoring atmosférické koroze. Ing. M. KOUŘIL, Ph.D., VŠCHT Praha
4) Žárové zinkování mikroleg. oceli S355MC. Ing. L. Černý, Ph.D., AČZ, Ing. R. PachlOPník, R. ŽÍDEK, ArcelorMittal Ostrava
5) Železnaté fosfátování, současný stav a směry vývoje. Ing. P. Szelag, Ing. J. Chocholoušek,Pragochema
6) Novelizace NV č. 61/2003 Sb. k vypouštění odpadních vod. Ing. J. KUBĚNA, ČIŽP
7) Zpěňovatelné nátěrové hmoty. Ing. R. OTÁHAL, Synpo

DISKUZE – ZÁVĚR do 11:45 hod.

EXKURZE
Bližší informace o exkurzi budou uvedeny na webové stránce pořadatele začátkem února 2008.
Pro předem přihlášené zajištěna doprava.
Odjezd cca v 12:45 hod. (od hotelu Pyramida)


Příloha ke stažení zde 

Bookmark