Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> 14. konference žárového zinkování přilákala rekordní pčet účastníků

14. konference žárového zinkování přilákala rekordní pčet účastníků

Letošní konference žárového zinkování přilákala do Sport-V-hotelu Hrotovice nejenom rekordní počet účastníků, ale také jim připravila i rekordní počet přednášek. Přihlášených bylo 120 účastníků a 21 přednášek. Konečný počet účastníků byl 114 a přednesených přednášek 19. Absenci dvou přednášek a většiny chybějících účastníků zapříčinily zdravotní důvody.

Každým rokem se účastní konference stále více a více cizinců (mimo Slovensko). V tomto roce jich bylo 27 a kromě tradičních zemí, jako jsou Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko a Velká Británie, letos přibyli také 4 účastníci z Ruska. Oblíbenost konferencí žárového zinkování, pořádaných Asociací českých zinkoven a Asociáciou slovenských zinkovní, podporuje mezi účastníky ze zahraničí především skutečnost, že přednášky v konferenčním sále jsou tlumočeny do angličtiny nebo do češtiny a sborník přednášek je česko-anglický. Velký počet kvalitních zahraničních přednášek se daří zajišťovat díky velice aktivnímu členství v EGGA (European General Galvanizers Association).

Úlohy generálního partnera a hostitele exkurze do pozinkovny se velmi zodpovědně zhostila společnost ACO Industries, k.s. Přibyslav a její zástupce v AČZ - Jaroslav Štěpán. Exkurze neproběhla pouze v nové pozinkovně, ale v celém výrobním areálu společnosti a všichni účastníci konference obdrželi hodnotné upomínkové předměty.

Velice žádanou byla také druhá exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany, které se mohlo zúčastnit pouze 50 účastníků. Zájem byl minimálně ještě o 10 účastníků větší. Jelikož Dukovany se nacházejí nedaleko místa konání konference, byla by škoda nevyužít možnost navštívit první jadernou elektrárnu uvedenou do provozu na území dnešní ČR (rok uvedení do provozu byl 1984).

Přednáškový den zahájil president AČZ – Libor Černý přivítáním všech účastníků a významných hostů. Po tomto úvodním projevu začal marathón přednášek rozdělený do 4 částí. I při tak velkém počtu přednášek se dařilo udržet celkový časový plán přednáškového dne. Přednášející byli velice zodpovědní a nebylo třeba nikoho upozorňovat na čas, všichni využili pouze svůj předepsaný časový fond. Všichni přednášející připravili velmi zajímavé přednášky, o čemž svědčil fakt, že přednáškový sál byl stále plný posluchačů, i když hotel nabízel spoustu atrakcí pro sport a relaxaci.

I v tomto roce se konference aktivně zúčastnili významní hosté z EGGA, mezi kterými nechyběl už tradičně v posledních letech přednášející ředitel EGGA - Murray Cook (Velká Británie). Poprvé se konference zúčastnil předseda environmentálního výboru EGGA a současně spolumajitel společnosti Wiegel - Alexander Hofmann (Německo). Tak jako v loňském roce i letos si účastníci konference mohli vyslechnout zajímavé odborné přednášky profesora Piotra Liberskiego z anebo Ermesa Moroniho – Gimeco s.r.l. (Itálie). Další odborné přednášky si připravili Henryk Kania, také z Politechniki Śląskiej (Polsko), Vladislava Ostrá z ČVUT v Praze, Roger Pankert z Boliden Commercial AB (Belgie), Juraj Graban a Peter Zimovčák z U.S.Steel Europe Košice a také Václav Nétek z VŠB-TU Ostrava. Neméně zajímavé a přínosné přednášky týkající se ať už legislativy nebo situace na trhu s ocelí nebo zinkem, nebo jiných souvisejících činností si připravili: Jaroslav Raab z Hutnictví železa, a.s., Vladislav Polkin z NCP „Zinc Development Centre“ (Rusko), Jan Kolář z CENIA, Ladislav Obr – Česká společnost pro povrchové úpravy, Bohumil Dvořák z MacDermid CZ s.r.o., Veikko Aho z Boliden Commercial Deutschland (Německo) a Wolf-Dieter Schulz (Německo).

První a poslední přednáška konferenčního dne byla věnována představení generálního partnera akce, společnosti ACO Industries, k.s. Přibyslav. Představení celého holdingu si připravil Jan Kliment, Jaroslav Štěpán na fotografiích dokumentoval přípravu výstavby, stavbu a provoz zinkovny.

Obsah chybějících dvou přednášek mohli posluchači najít ve svých sbornících přednášek.

Sedm firem se na konferenci prezentovalo reklamním stolkem nebo panelem. Účastníci si tak například mohli nechat zpracovat nabídku na novou nebo modernizovanou zinkovnu, část technologického zařízení, získat nového dodavatele zinku apod.

Diskuse o přednáškách nebo vlastních zkušenostech a problémech při zinkování pokračovaly o přestávkách v prostorách hotelu nebo u prezentačních stolků, a co se nestihlo vyřešit v průběhu dne, vyřešilo se v průběhu společenského večera u skleničky vína.

Výběr těch nejzajímavějších přednášek si budete moci přečíst ve zvláštní příloze časopisu KONSTRUKCE 6/2008.

Srdečně se těším na setkání při příležitosti konání 15. konference žárového zinkování v roce 2009.

Bookmark