Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> 13.konference žárového zinkování je již minulostí

13.konference žárového zinkování je již minulostí

Začátek října je termín, ve kterém se každým rokem setkávají odborníci a příznivci žárového zinkování (dále jen ŽZ) na tradiční konferenci. Po dvou letech se konference ŽZ vrátila zpět na Slovensko a místem konání byl hotel Kaskády ve Sliači. Praktická ukázka technologie byla k vidění v pozinkovně společnosti Elektrovod Žilina, a.s. Generálním partnerem konference byla společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.

Posluchači si mohli vyslechnout 15 přednášek nejenom od českých a slovenských přednášejících. Mezi významné zahraniční přednášející a hosty můžeme zařadit pana Murraye Cooka – ředitele EGGA (Velká Británie), pracovníka výzkumu a vývoje společnosti ArcelorMittal Borise Donnaye (Luxemburg), profesora Piotra Liberskiego z Politechniki Śląskiej (Polsko) anebo Ermesa Moroniho – Gimeco s.r.l. (Itálie) a Gianluca Cornu – Sirio s.r.l. Itálie. Dalším významným hostem byl president polské asociace pan Stanisław Gutteter.

Přednášející přiblížili posluchačům situaci při propagaci ŽZ v Evropě, na základě jeho „zeleného kreditu“; aktuální situaci ocelářství ČR; kvalitu ŽZ výrobků používaných na pozemních komunikacích; výsledky zkoumání křehnutí konstrukčních ocelí při ŽZ; vliv legujících prvků v zinkové lázni na strukturu a korozní odolnost povlaků ŽZ nebo příčiny praskání vlivem působení tekutého kovu. Společnosti ABF, a.s. a BVV, a.s. představily posluchačům veletrhy technologií povrchových úprav, které se budou konat v příštím roce v Praze a Brně. Jaroslav Sigmund ze společnosti Vítkovice Heavy Machinery otevřel problematiku možných příčin vzniku puchýřků a pórů v nátěrech duplexních systémů. Zástupce společnosti Konstrukce media - Stanislav Cieslar vybral ze svého archívu a představil posluchačům zajímavé ŽZ stavby v ČR, na Slovensku a ve světě. Ve třech komerčních přednáškách se presentovaly firmy: Ladislav Janča dsts (ČR), Gimeco s.r.l. a Sirio s.r.l. (Itálie).

Premiéru měla přednáška autorů Libora Černého, Radima Žídka a Radima Pachlopníka, „Hodnocení povlaku ŽZ na mikrolegované oceli S355MC“, která vznikla na základě řešení výzkumného úkolu, na kterém spolupracovala asociace s firmou ArcelorMittal Ostrava a.s.
10 firem se presentovalo reklamním stolkem nebo panelem a účastníci si tak mohli nechat zpracovat nabídku na novou nebo modernizovanou zinkovnu, část technologického zařízení, získat nového dodavatele zinku nebo se seznámit s firmou, která dodává zařízení na přetavování zinkového popela.

Po každé přednášce následovala diskuse a co se nevyřešilo v jednacím sále nebo u presentačních stolků, tak se vyřešilo u skleničky v průběhu společenského večera.

Výběr těch nejzajímavějších si budete moci přečíst ve zvláštní příloze časopisu KONSTRUKCE 6/2007.

Konference se zúčastnilo 85 účastníků.

Zájemci o sborník přednášek z konference - sborník je možné objednat na adrese info@acsz.cz. Cena sborníku je 600,- Kč + DPH.
Srdečně se těším na setkání při příležitosti konání 14. konference žárového zinkování v roce 2008.

Bookmark